ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

щодо збору та використання персональних даних

1. Приймаючи ці Офіційні правила, Учасник дає згоду на використання його особистих даних Організатором для цілей проведення цього заходу, а також з маркетинговою та/або будь якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів з його участю з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження за територією, терміном та способом такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором заходу та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
2. Учасники заходу погоджуються з тим, що їхні дані, отримані в період проведення заходу та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором без будь яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями для відправлення інформації, повідомлень і таке інше.
3. У розумінні Закону України "Про захист персональних даних" в рамках проведення заходу вся зібрана Організатором заходу інформація – персональні дані фізичних осіб, використовується ним для цілей даного заходу. Організатор є власником бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних Учасників заходу.